โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก 2015

ศูนย์พยาบาล รับดูแลผู้สูงอายุ - ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

รูปภาพ

แนวทางการให้การพยาบาล

รูปภาพ
แนวทางการให้การพยาบาล ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โอลด์แคร์ เนอร์สซิ่ง โฮม 1. ทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันข้อยึดติด กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและ เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ 2. ดูแลเรื่องสุขลักษณะของร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอและ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ 3. ดูแลเรื่องอาหารตามหลักโภชนาการและควบคุมอาหารเฉพาะโรค เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไตวาย ฯลฯ 4. ให้การพยาบาลใส่สายให้อาหารทางจมูก ใส่สายสวนปัสสาวะโดยพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี(รพ.ธนบุรี1) 5. ดูแลด้านอารมณ์และจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ ไม่ให้เหงา ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 6. วางแผนการพยาบาล โดยญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โอลด์ แคร์ เนอร์ส์ซิ่งโฮม

รูปภาพ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โอลด์ แคร์ เนอร์ส์ซิ่งโฮม  โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี ในโรงพยาบาลธนบุรี 1 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการและ ให้คำแนะนำปรีกษา เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ติดต่อ 086-332-0226 (คุณลอ) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี